Tuổi trẻ thành phố tổ chức các hoạt động ý nghĩa tại xã đảo Tân Hiệp (hoạt động trong khu vực thanh niên đặc thù năm 2024)

7
Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Ba biên giới, ngày 15/3/2024, tuổi trẻ thành phố tổ chức các hoạt động ý nghĩa tại xã đảo Tân Hiệp (khu vực đặc thù của địa phương):
⭐️Sinh hoạt Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng” và tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chống các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng” và tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

15

⭐️Phiên tòa giả định về “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
<br

“⭐️” width=”16″ height=”16″ />
Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường