Thành đoàn Hội An tổ chức Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho Thanh thiếu nhi năm 2023

59

Thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hội An năm 2023; Ban Thường vụ Thành đoàn Hội An đã phối hợp với chi đoàn công an, Tòa án thành phố tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” nhằm phổ biến, tuyên truyền phòng chống ma túy cho các em học sinh 05 trường THPT trên địa bàn thành phố.


Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố củng cố kiến thức pháp luật, tiếp cận thực tiễn pháp luật thông qua việc tham dự “Phiên toà giả định”. Nâng cao ý thức pháp luật của học sinh; Góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn trong xã hội và các tệ nạn xâm nhập vào học đường, hình thành ý thức, thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho nhân dân, cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường, góp phần phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.


Chương trình Phiên tòa giả định được tổ chức lần lượt tại các trường THPT vào sáng thứ 2 từ tháng 01 -05/2023 một cách chu đáo, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Nội dung “Phiên toà giả định” phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên theo hướng kết hợp thực tiễn, sống động.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa vì đã tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố củng cố kiến thức pháp luật, tiếp cận thực tiễn pháp luật thông qua việc tham dự “Phiên toà giả định”. Nâng cao ý thức pháp luật của học sinh; Góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn trong xã hội và các tệ nạn xâm nhập vào học đường, hình thành ý thức, thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho nhân dân, cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường, góp phần phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.