Thành đoàn Hội An tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình trẻ.

26

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2023, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6);  Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức Diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình ” năm 2023 tại Hội trường UBND phường Minh An, TP Hội An. 


Thông qua buổi diễn đàn, các bạn đoàn viên đã được nghe những trao đổi kinh nghiệm từ  các gia đình tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đồng thời cùng nhau thảo luận, trình bày ý kiến của bản thân để xây dựng một gia đình đủ têu chuẩn văn hóa.  Qua buổi diễn đàn, các bạn có những kinh nghiệm muốn gia đình hạnh phúc thì trước hết cần phải xây dựng, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình.