Hội An thành lập đội hình trí thức trẻ hỗ trợ kỹ năng sử dụng phần mềm và khai thác internet cho người dân xã đảo Tân Hiệp

5

Ngay từ đầu năm 2023, BTV Thành đoàn Hội An đã chỉ đạo Đoàn xã Tân Hiệp thành lập đội hình trí thức trẻ để ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại xã đảo kỹ năng sử dụng phần mềm và khai thác internet để ứng dụng vào đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Các hoạt động tiêu biểu được duy trì hằng tuần, hằng tháng như: hướng dẫn cài đặt VNeID, ứng dụng SmartQuangNam, Thanh Niên Việt Nam, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử…


Sự thuận tiện mà công nghệ số mang lại đã giúp nhân dân xã đảo tiết kiệm thời gian, chi phí… trong sinh hoạt hằng ngày và giao dịch với chính quyền, doanh nghiệp…