Tổ chức hoạt động an sinh xã hội trong thanh niên Phật tử

10

Nhằm tạo hoạt động sinh hoạt cho đối tượng thanh niên có tôn giáo tìm hiểu, nâng cao kiến thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng; sáng ngày 10/7/2023, BTV Thành đoàn Hội An tổ chức Chương trình “Thanh niên Phật tử với trách nhiệm bảo vệ môi trường” và trao tặng quà cho các trường hợp khó khăn.

Chương trình với sự tham gia của gần 50 thanh niên Phật tử với các nội dung: Tuyên truyền các kiến thức về bảo vệ môi trường, các chương trình, kế hoạch của thành phố về bảo vệ môi trường để các thanh niên Phật tử được nắm, thực hiện; tổ chức đố vui Rung chung vàng các kiến thức đã được phổ biến, tuyên truyền; tổng kết, trao quà cho các trường hợp.


Thông qua hoạt động an sinh xã hội, chương trình góp phần tạo động lực, môi trường cho thanh niên có tôn giáo tham gia các phong tròng, chương trình của Đoàn TNCS HCM tại địa phương.