Hội nghị đối thoại với thanh niên theo Luật Thanh niên 2020 và các nội dung liên quan đến chủ đề “Thanh niên và chuyển đổi số”

94

Căn cứ Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020; Quy chế phối hợp số 3586/QCPH-UBND-ĐTN ngày 30/12/2022 giữa UBND thành phố và Ban Chấp hành Thành đoàn Hội An giai đoạn 2022 – 2027; Ban Thường vụ Thành đoàn đã chủ động đề xuất UBND thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên theo Luật Thanh niên 2020 và các nội dung liên quan đến chủ đề “Thanh niên và chuyển đổi số” vào ngày 27/6/2023.


Chủ trì hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Thanh Vũ – Bí thư Thành đoàn Hội An. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LNTN tỉnh Quảng Nam, đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tại địa phương.


Chương trình là buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố với cán bộ, đoàn viên, thanh niên về việc triển khai Luật Thanh niên tại địa phương; các giải pháp hỗ trợ thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, là dịp để thanh niên trực tiếp lắng nghe những chủ trương, chính sách của thành phố về các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.Tham gia diễn đàn đối thoại có gần 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn thành phố. Tại diễn đàn, tuổi trẻ thành phố đã có 15 lượt ĐVTN đại diện cho các cơ sở Đoàn phát biểu, với 29 ý kiến đề xuất, kiến nghị trình bày nhiều ý kiến về các vấn đề đáng quan tâm hiện nay cũng như liên quan đến thanh niên trên địa bàn thành phố như cơ chế hỗ trợ vốn, chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên khởi nghiệp trong thời đại công nghệ số, thành phố có giải pháp gì để phát triển du lịch bền vững, trách nhiệm của thanh niên với sự phát triển của thành phố, những khó khăn, tồn tại còn hạn chế trong việc cài đặt VNeID và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng…


Các ý kiến đã được đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố lắng nghe và trao đổi trực tiếp.
Hội nghị đã diễn ra thành công, đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra; thực sự là chương trình để thanh niên có cơ hội được trực tiếp trao đổi, kiến nghị, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với chính quyền thành phố./.