16

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TĐTN-BTG ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị diễn ra vào ngày 15/3/2023 tại hội trường UBND phường Tân An với sự tham gia của hơn 50 ĐVTN. Tại Hội nghị, đ/c Trần Quốc Vương – Phó Bí thư Thành đoàn đã báo cáo những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp


Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai Cuộc thi thiết kế Infographic tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 cấp thành phố để các bạn ĐVTN tham gia./.