Chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân trong Tháng Công nhân

14

Nhân Tháng công nhân năm 2023, Thành Đoàn – Hội LHTN thành phố tổ chức chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân và gia đình của công nhân với nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu tính nhân văn như:
@ Hoạt động khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gia đình công nhân:

@ Trao quà cho gia đình công nhân:

@ Hoạt động cắt tóc miễn phí cho gia đình công nhân: