Hội An: Ký kết phối hợp và tập huấn cho cán bộ Đoàn trong tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID

50

Thực hiện Kế hoạch số 483/KH-UBND, ngày 08/3/2022 của UBND thành phố Hội An về triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, các Công văn chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 thành phố về đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kích hoạt đăng ký tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố Hội An; Chiều 17/3/2023, Thành đoàn và Công an thành phố tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên tryền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID.
Tại buổi ký kết, đại diện lãnh đạo hai đơn vị, đồng chí Thượng tá Trần Minh Tiến – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố và đồng chí Nguyễn Thanh Vũ – Bí thư Thành đoàn đã cùng ký kết biên bản phối hợp tuyên tryền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID. Đồng thời, đã tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các đồng chí cán bộ Đoàn trong tuyên tryền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID cho cán bộ, công nhân, viên chức và người dân trên địa bàn thành phố; tiến hành đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức 2. Có thể thấy, tại thời điển hiện nay và trong tương lai định danh điện tử mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Chính vì vậy, việc tổ chức ký kết phối hợp tuyên tryền và tập huấn, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID là việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng “chính quyền số” trong tương lai gần./.

THÀNH ĐOÀN HỘI AN