Hội An: Tập huấn Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

19

Nhằm tổ chức và triển khai có hiệu quả hoạt động của Đội hình Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố Hội An, vào ngày 09/3/2023, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Văn phòng HĐND, UBND tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho các đội tình nguyện tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố.
Tại buổi tập huấn, các tình nguyện viên đã nghe giới thiệu tổng quan dịch vụ cổng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các chức năng dành cho công dân trên cổng dịch vụ công trực tuyến… Đồng thời, các tình nguyện viên được tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ, kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp. Tình nguyện viên được cung cấp tài liệu hướng dẫn (tờ rơi, video clip) tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh, Dịch vụ công Quốc Gia; và các quy trình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc phát triển hệ thống “chính quyền số”.Thông qua chương trình tập huấn, tin rằng công tác hỗ trợ dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 sắp tới sẽ được triển khai mạnh mẽ, phổ biến trong việc hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính công trên môi trường mạng từ đó giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí./.

THÀNH ĐOÀN HỘI AN