Hoạt động cao điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong Tháng Thanh niên 2023

17

Triển khai chủ đề công tác năm là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm trong Tháng Thanh niên 2023, tại Trung tâm Hành chính công thành phố, Thành đoàn Hội An triển khai lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Thành đoàn Hội An xây dựng kế hoạch, thành lập Đội hình hướng dẫn sử dụng DVCTT với khoảng 25 thành viên tham gia luân phiên, có nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ giúp người dân hiểu thêm về lợi ích của ứng dụng DVCTT. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện DVCTT và các TTHC mức độ 3, 4 qua mạng.Tại bàn nộp hồ sơ trực tuyến, đoàn viên, thanh niên thành phố hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản đăng nhập và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Trang dịch vụ công tỉnh Quảng Nam. Qua đó cũng góp phần tuyên truyền để người dân nắm được những tiện ích và đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến