Hội An tổ chức tập huấn công tác Đoàn – Hội năm 2023

25

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn Hội An đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đoàn – Hội năm 2023 vào ngày 11-12/3/2023 tại hội trường UBND phường Sơn Phong. Hội nghị với sự tham gia của gần 120 người gồm Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Nội dung tập huấn gồm có: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tập huấn nâng cao kỹ năng công nghệ số như giải quyết hồ sơ một cửa trực tuyến, kỹ năng sử dụng ứng dụng Canva, phần mềm Corel.


Đây là một trong những hoạt động bám sát nội dung chủ đề công tác năm “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”.