Rộn ràng ra quân Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới tại Hội An

48

Hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới năm 2023, Thành Đoàn Hội An đã chỉ đạo Đoàn các xã NTM tổ chức ra quân thực hiện các phần việc như:
🔹 CTTN trồng và chăm sóc cây xanh tại tuyến tổ 2 – thôn Võng Nhi với giá trị 66 triệu đồng nhằm góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao và xây dựng KDCNTMKM Võng Nhi
🔹 Phần việc thanh niên “Xoá bóc biển quảng cáo rao vặt và dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản”
🔹 Ra quân chăm sóc tuyến đường hoa thôn Phước Trung và đảm nhận tự quản tuyến đường này, nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Phước Trung.

🔹 Ra quân duy trì mô hình ”Vì một bãi biển mãi xanh” với thông điệp “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” tại khu vực Bãi Xếp, xã Tân Hiệp.
Và nhiều phần việc tham gia xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn.
Một số hình ảnh đã được ĐVTN các xã NTM tại thành phố Hội An tổ chức trong ngày 19/3/2023: