Thiếu nhi Hội An “Đọc sách mỗi ngày – Chia sẻ yêu thương”

78

Hưởng ứng kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 – 24/3/2023), Hội đồng Đội thành phố đã chỉ đạo các Liên đội trên toàn địa bàn thành phố triển khai trong các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng các nội dung hoạt động theo chủ đề của từng tuần. Theo đó, từ ngày 20 đến ngày 26/02/2023 là tuần với chủ đề: “Đọc sách mỗi ngày-Chia sẻ yêu thương”.
Văn hoá đọc vốn là nội dung trọng tâm được Hội đồng Đội thành phố quan tâm triển khai trong công tác giáo dục tư tưởng cho thiếu nhi Hội An. Đây cũng là nét văn hoá truyền thống lâu đời của bao thế hệ trí thức Hội An được nuôi dưỡng, ươm mầm đến hôm nay. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động đọc sách luôn được các nhà trường, liên đội tổ chức thường xuyên và thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh.

Các tựa sách được các trường chọn lựa để khuyến khích các em đọc đa phần liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống chân – thiện – mỹ, giáo dục các em biết sống yêu thương, đùm bọc, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống <3


Phong trào chia sẻ yêu thương trong học đường cũng được triển khai rộng khắp tại các Liên đội với nhiều mô hình hay, ý nghĩa, bắt nguồn từ cuộc sống hằng ngày như giúp em nhỏ sang đường, nuôi heo đất tặng bạn, yêu thương đoàn kết trong vui chơi,học tập