Duy trì sinh hoạt, giao ban giữa các Tổng phụ trách Đội và Câu lạc bộ Khăn hồng năm học 2022-2023

28

Trong năm học 2022-2023, Hội đồng Đội thành phố kết hợp với Phòng GD&ĐT tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt, giao ban giữa các Tổng phụ trách Đội và Câu lạc bộ Khăn hồng định kỳ 2 tuần/lần.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả hoạt động Đội trong tháng, đồng thời phổ biến các nội dung, nhiệm vụ trong tháng đến theo chương trình, kế hoạch của Hội đồng Đội tỉnh và thành phố, tại cuộc họp sinh hoạt, giao ban, các Tổng phụ trách Đội trên toàn địa bàn thành phố cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác đội…


Đặc biệt, tại mỗi lần giao ban tại các trường khác nhau, liên đội đăng cai tổ chức giao ban sẽ đăng ký các nội dung để được các tổng phụ trách từ các liên đội khác giúp hướng dẫn, tập luyện trực tiếp cho các em học sinh. Điều này tạo sự hứng khởi, hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh; qua đó nâng cao sự đoàn kết, tương hỗ lẫn nhau giữa các liên đội trên địa bàn thành phố