Thanh niên tham gia đối thoại với lãnh đạo địa phương

28

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi thành phố Hội An năm 2022; Căn cứ Luật Thanh niên năm 2020. Nhằm tạo sự quan tâm chăm lo cho thanh niên, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và khát vọng cống hiến của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương cũng như việc thực hiện chính sách đối với thanh niên. Trong năm 2022, các cấp bộ Đoàn thành phố Hội An đã  tham mưu tổ chức Đối thoại giữa người đứng đầu Chính quyền địa phương với thanh niên lồng ghép tại diễn đàn đối thoại Thanh niên với Đảng.

Quang cảnh chương trình Đối thoại do Đoàn cơ sở tổ chức

Tại chương trình Đối thoại, thanh niên tại địa phương có cơ hội được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo cấp ủy tại địa phương về các vấn đề gắn với thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên như: những tâm tư, tình cảm, khát vọng và trách nhiệm của bản thân đối với quê hương; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trẻ; Những băn khoăn cũng như mong muốn, nguyện vọng của đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn – Hội; Ý kiến đóng góp xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn; Những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo huyện về: Sự lãnh đạo, quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; Khát vọng khởi nghiệp làm giàu của thanh niên…Kết quả trong năm,13 xã phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức đối thoại theo quy định.

Chương trình Đối thoại được các cấp bộ Đoàn tham mưu tổ chức nghiêm túc, hiệu quả nhưng cũng thể hiện được tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình và gần gũi giữa lãnh đạo địa phương với thanh niên. Có thể nói, chương trình Đối thoại là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với tuổi trẻ các cấp, thông qua hoạt động ý nghĩa này góp phần nâng cao ý thức chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của tuổi trẻ các cấp trong lập thân, lập nghiệp, học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.