Hội An: Phát huy sức trẻ, tiên phong trong Chuyển đổi số

30

Không chỉ là lực lượng xung kích trong các phong trào thi đua yêu nước, với sức trẻ và sự năng động, đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An còn là đội ngũ tích cực trong việc đẩy mạnh chuyển đổi, ứng dụng công nghệ số.

Xung kích hỗ trợ người dân các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi nên đoàn viên, thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng. Đây cũng là đội ngũ trẻ để tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày. Tận dụng được ưu điểm này, Thành đoàn Hội An đã chủ động thành lập Đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Hành chính công thành phố.
Đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện có 30 tình nguyện viên là Bí thư đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Các bạn luân phiên nhau tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cài đặt phần mềm và cài đặt app trên điện thoại thông minh; sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, các tiện ích, dịch vụ, đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến,… Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của các bạn đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức dễ nhớ, dễ hiểu, nhiều người dân đã tạo thành công tài khoản cá nhân trên dịch vụ công. Bước đầu hình thành thói quen chủ động đăng ký thủ tục qua máy tính, điện thoại di động.

Xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nền tảng số

Để góp phần lan toả sâu rộng và thúc đẩy nhận thức về công cuộc chuyển đổi số, Ban thường vụ Thành đoàn xác định Thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền bằng nhiều việc làm thiết thực như treo băng rôn khẩu hiệu, pano, diễu hành, vận động nhân dân nhận thức sâu hơn về những lợi ích khi tham gia các thủ tục, giao dịch trực tuyến để từ đó từng bước đưa chuyển đổi số dần đi sâu hơn vào đời sống.

Hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia” 10/10, Tuổi trẻ thành phố đã tổ chức Diễu hành bằng xe đạp tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số và mục tiêu của công cuộc chuyển đổi số, đó là: “Giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Hoạt động này đã thu hút đông đảo lượng đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia. Thông qua chương trình, cho thấy trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ.

Trong thời gian tới, Thành đoàn Hội An tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử, chính quyền số của thành phố, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả./.

                                                                                             THÀNH ĐOÀN HỘI AN