Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho ĐVTN mất việc trở về địa phương do dịch Covid-19

12

Thành Đoàn-Hội LHTN đã có văn bản triển khai cho các Đoàn xã, phường thường xuyên nắm bắt tình hình, nguyện vọng để thông tin cho các đoàn viên, thanh niên tại cơ sở đăng ký nếu có nhu cầu. Trên cơ sở đó, đã tổ chức nhiều hội nghị hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên rải khắp toàn thành phố.

Đặc biệt, sáng ngày 28/3, Thành Đoàn-Hội LHTN phối hợp với UBND thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức ngày hội tư vấn việc làm và hướng nghiệp, khởi động phiên giao dịch việc làm năm 2022. Tại ngày hội, có 11 doanh nghiệp và trường nghề đã đến tuyển dụng lao động và tư vấn hướng nghiệp trực tiếp. Ngành nghề tuyển dụng của doanh nghiệp khá đa dạng, gồm dịch vụ du lịch, ô tô, may mặc, sản xuất nông nghiệp, nhân viên thị trường, cơ khí…

Sau hơn 03 năm liên tục người lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, người lao động bị mất việc trở về địa phương nhiều. Có thể nói, đây là một hoạt động thiết thực, cần thiết tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người lao động được gặp gỡ, tiếp cận với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo để họ lựa chọn những công việc làm và nghề nghiệp phù hợp, góp phần giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.