Làm tốt công tác phát huy tài năng trẻ tin học trên địa bàn thành phố

7

Nhiều năm qua, Thành đoàn Hội An là đơn vị duy nhất duy trì Hội thi tin học trẻ hàng năm. Năm 2022, Thành đoàn tiếp tục tổ chức Hội thi tin học trẻ và đã chọn được đội hình tham dự Hội thi cấp tỉnh.

Sau khi có kết quả, Thành đoàn đã tổ chức ôn luyện cho các em đạt giải cao cấp thành phố hơn 02 tháng để tham dự Hội thi tin học trẻ tỉnh Quảng Nam năm 2022. Kết quả, đã giành được 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích; đạt giải Nhất toàn đoàn. Được Tỉnh chọn 5 em tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Đây là thành quả của công tác phát huy tài năng trẻ tin học trên địa bàn thành phố.