Thanh niên Hội An tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật để tham gia sản xuất trong ngành nông nghiệp

28

Thành đoàn-Hội LHTN luôn phối hợp với Phòng Kinh tế để triển khai các chương trình, kế hoạch của thành phố trong lĩnh vực nông nghiệp, tham vấn ý kiến chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật của ngành để chuyển giao áp dụng tại cơ sở; chỉ đạo các đoàn cơ sở tích cực hỗ trợ thanh niên trên địa bàn tham gia sản xuất, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Năm 2022, Thành đoàn-Hội LHTN đã thực hiện chuyển giao một số mô hình sả xuất trên lĩnh vực nông nghiệp cho thanh niên và đạt được hiệu quả kinh tế bước đầu như mô hình trồng nấm tại xã Cẩm Hà, nuôi gà hữu cơ tại phường Tân An, nuôi ốc bưu tại phường Cẩm Châu…


Mô hình nuôi ốc hữu cơ tại phường Cẩm Châu


Mô hình nấm hữu cơ tại xã Cẩm Hà

Thành đoàn tiếp tục theo dõi, hỗ trợ động viên các thanh niên tiếp tục nhân rộng quy mô sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn về nông nghiệp hỗ cơ, đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp bền vững trong thời gian đến.
Đặc biệt, chiều ngày 7/7/2022, Thành đoàn-Hội LHTN phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp nghề trồng rau hữu cơ năm 2022 với 50 học viên trong đó có 10 học viên là ĐVTN; qua đó chuyển giao kỹ thuật để giới thiệu cho các bạn ĐVTN về mô hình vườn rau hữu cơ Đồng Giá áp dụng tại đơn vị mình.