Tuổi trẻ Hội An tổ chức nhiều hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông

602

Năm 2022, Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông; xây dựng và nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh niên tham gia giữ gìn an toàn giao thông để triển khai trong các cấp bộ Đoàn.

Về công tác tuyên truyền, giáo dục về ATGT trong lực lượng ĐVTN, thanh thiếu nhi. Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam – Hội đồng đội thành phố chỉ đạo 100% các liên đội có hoạt động tuyên truyền ATGT trong trường học.

Bên cạnh việc ra quân hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành luật giao thông tại các điểm ngã tư đèn đỏ của thành phố, xây dựng các mô hình Đoàn viên thanh niên với những nội dung tuyên truyền về ATGT. Trong năm qua, mô hình Cổng trường An toàn giao thông được các cơ sở triển khai rất hiệu quả, đã góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh cũng như người tham gia tại cổng trường, giảm ùn tắc giờ tan trường.

Trên đây là một số hình ảnh về cổng trường An toàn trên địa bàn thành phố: