Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố

31

Công tác định hướng, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên Hội An luôn được các ngành, các cấp quan tâm. Trong các cơ sở Đoàn đã triển khai rộng khắp nhiều hoạt động giới thiệu viêc làm cho thanh niên như thông tin, chia sẻ thông tin về các doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động tham quan trực tiếp tại các cơ sở dạy nghề; tổ chức hội nghị dạy nghề…

Đặc biệt, sáng ngày 28/3, Thành Đoàn phối hợp với UBND thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức ngày hội tư vấn việc làm và hướng nghiệp, khởi động phiên giao dịch việc làm năm 2022. Tại ngày hội, có 11 doanh nghiệp và trường nghề đã đến tuyển dụng lao động và tư vấn hướng nghiệp trực tiếp. Ngành nghề tuyển dụng của doanh nghiệp khá đa dạng, gồm dịch vụ du lịch, ô tô, may mặc, sản xuất nông nghiệp, nhân viên thị trường, cơ khí…