Hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Chúng em vui cùng trò chơi dân gian”

7

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022; Nhằm tạo môi trường cho các em đội viên, thiếu niên nhi đồng trải nghiệm các trò chơi dân gian; Ngày 28/4/2022, Hội Đồng đội thành phố Hội An tổ chức Chương trình trải nghiệm sáng tạo “Chúng em vui cùng trò chơi dân gian” tại trường TH Nguyễn Bá Ngọc.

Hơn 100 em học sinh cùng các thầy cô TPT được tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian như đi cà kheo, cờ gánh, nhảy dây, ô làng…

Đây là hoạt động bổ ích, giúp các em trải nghiệm thú vị sau những giờ học căng thẳng, rời xa điện thoại, các thiết bị điện tử.