Nhiều mô hình hoạt động dành cho đội viên lớn

3

Trong thời gian qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Hội An đã có bước phát triển mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thiếu nhi và xã hội. Nhiều đơn vị đã có sự chủ động, cụ thể hóa thành các phong trào, phần việc cụ thể với nhiều cách làm sáng tạo, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong các cơ sở Đội, thu hút, tạo môi trường cho đội viên lớn tham gia.

Các Liên đội trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động để giáo dục, bồi dưỡng đội viên lớn như chương trình  chăm sóc vườn hoa đội viên, chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, tổ chức chăm sóc các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ tại địa phương, kết nạp đoàn cho các đội viên trưởng thành, tổ chức làm thiện nguyện,… đã nhận được sự quan tâm, hứng thú của các bạn đội viên lớn nhằm giáo dục tình yêu lao động, tinh thần đoàn kết cũng như làm việc nhóm, giúp các em vững bước lên Đoàn.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

 

Trải nghiệm một ngày làm nông dân cho các đội viên lớn
Trải nghiệm nghề nghiệp tương lai
Trải nghiệm làm gốm tại làng gốm Thanh Hà
Trải nghiệm trường học điển hình tại trường Sky-line