Xây dựng khu vui chơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố

3

Năm 2022, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp,  nhiệm kỳ 2022-2027. Các cấp bộ đoàn thành phố đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên. Trong đó, chú trọng đến việc xây dựng mới các khu vui chơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố.


Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố đã triển khai xây dựng Khu vui chơi trẻ em tại phường Cẩm Châu, thành phố Hội An.

Hy vọng, sẽ tạo thêm được 01 khu vui chơi cho trẻ em trên địa bàn thành phố trong dịp hè. Đây là món quà hết sức ý nghĩa từ chính đóng góp của các em trong năm qua, cũng như từ các nguồn vận động xã hội hóa.