Tuyên truyền Luật Trẻ em – Phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinh năm học 2021-2022

16

Nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Luật Trẻ em năm 2016, Quyết định 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản mới về công tác trẻ em, nâng cao nhận thức của cán bộ phụ trách, đội viên, thiếu niên, nhi đồng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Xây dựng các mô hình cụ thể về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Liên đội phù hợp với thiếu nhi theo các nội dung Đoàn, Đội được phân công.

Ngày 14/1/2022, Hội đồng Đội Thành phố tổ chức buổi tuyên truyền Luật Trẻ em – Phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinh. Tại chương trình, chị Ngô Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội LHPN thành phố, thành viên Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em thành phố đã phổ biến, tuyên truyền Luật Trẻ em chuyên đề “Phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinh”. Nêu rõ tầm quan trọng của Luật Trẻ em và các văn bản mới về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác này.

Đồng thời, chia sẻ và nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm; các quyền và bổn phận của trẻ em; việc bảo đảm thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo vệ trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; trong đó đặc biệt chú trọng đến các nội dung trong Chương V, Điều 77 quy định Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em. Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thông của Đoàn, Đội phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức các hoạt động “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” lồng ghép trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đội; xây dựng các sân chơi thiếu nhi, sân chơi cuối tuần, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm tạo môi trường lành mạnh, thân thiện, giáo dục kỹ năng sống, thúc đẩy việc thực hiện Quyền trẻ em.


Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã có những câu hỏi đố vui và những phần quà khích lệ tinh thần các em tại buổi tuyên truyền./