Đoàn trường THPT chuyên Lê Thánh Tông tổ chức ra quân ngày thứ 7 tình nguyện

204

Ngày 13/3/2021, nhằm chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn trường THPT chuyên Lê Thánh Tông tổ chức ra quân ngày thứ 7 tình nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường tại du khi tích miếu  Lùm Bà Dàng – Khối Thanh chiếm.

Đây là khu du tích nằm trên địa phường Phường Thanh Hà.