Thành đoàn Hội An hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

277

Những ngày qua, tại Trung tâm Hành chính công TP.Hội An, Thành đoàn Hội An triển khai lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Từ khi triển khai các TTHC công trực tuyến, yêu cầu đặt ra là người dân cần có những hiểu biết nhất định về công nghệ thông tin và Internet. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân trên địa bàn thành phố có trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên chưa tham gia thực hiện các TTHC trực tuyến mà vẫn trực tiếp đến các cơ quan hành chính làm thủ tục cho yên tâm.

Trước tình hình đó, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên (TN) có, việc gì khó có TN”, Thành đoàn Hội An xây dựng kế hoạch, thành lập Đội hình hướng dẫn sử dụng DVCTT với khoảng 10 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ giúp người dân hiểu thêm về lợi ích của ứng dụng DVCTT. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện DVCTT và các TTHC mức độ 3 qua mạng.

Tại bàn nộp hồ sơ trực tuyến, đoàn viên, thanh niên thành phố hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản đăng nhập và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Trang dịch vụ công tỉnh Quảng Nam. Qua đó cũng góp phần tuyên truyền để người dân nắm được những tiện ích và đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến