Hội An: Duy trì mô hình bảo vệ môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp

543

Năm 2021, cuộc vận động “Tuổi trẻ Hội An chung sức xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia, trong đó, tập trung vào thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn. Mô hình này góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm trật tự an ninh trật tự, giữ cho đường thông, hè thoáng và vệ sinh môi trường.

Hiện nay 100% đoàn khối xã, phường đã duy trì và xây dựng mới Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự gắn với việc thành lập Đội Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện do Đoàn cấp xã quản lý sẽ tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý những vấn phức tạp tại cơ sở. Bên cạnh việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường được đảm nhận, đoàn viên, thanh niên còn tích cực tuyên truyền cho các hộ dân sống ven các tuyến đường nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý rác thải đúng cách tránh xả rác ra đường, khu dân cư gây mất vệ sinh, trồng cây xanh, hoa ven đường, dọn dẹp vệ sinh, phát quang dọc hai bên tuyến đường…

Mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” không chỉ nâng cao ý thức và trách nhiệm của các bạn đoàn viên, thanh niên, người dân về công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn, xây dựng khu phố, dân cư kiểu mẫu, bảo vệ môi trường sống mà còn ngày một đóng góp nhiều hơn vào việc xây dựng, hình thành nên các địa bàn dân cư nông thôn, điểm đô thị bảo đảm được tiêu chí xanh – sạch – đẹp trên toàn thành phố, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Một số hình ảnh tuyến đường tự quản của 13 xã, phường:

Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của phường Cửa Đại
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của phường Cẩm Phô
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của phường Cẩm Nam
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của phường Sơn Phong
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của phường Cẩm An
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của xã Cẩm Thanh
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của phường Minh An
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của phường Thanh Hà
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của phường Tan An
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của phường Cẩm Châu
Tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT của xã Tân Hiệp