Nâng cao hiệu quả mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”

683

Thời gian qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố đã triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào đoàn, cũng như tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại địa phương.

Mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 mặt: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, thanh niên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ở mỗi nội dung, Ban Thường vụ Thành đoàn đã cụ thể hóa, chi tiết theo các nội dung phù hợp, đúng định hướng của Tỉnh Đoàn.

Để chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, thanh niên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị, các cơ sở đoàn đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch giúp đỡ.
Ngoài ra, các đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như mạng xã hội (zalo, facebook…), sinh hoạt đoàn, gặp gỡ trực tiếp đoàn viên, họp chi đoàn hàng tháng…

Tùy vào tình hình hoạt động, chức năng của từng địa phương, đơn vị, các đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác dựa trên chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Thường vụ Thành đoàn. Các buổi sinh hoạt đoàn được đổi mới với những nội dung phong phú, hấp dẫn, triển khai bằng nhiều hình thức mới lạ như: tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, xem phóng sự, video, hình ảnh trực quan, tổ chức trò chơi, đố vui, đố có thưởng…

Các cơ sở đoàn cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các hoạt động. Một số cơ sở đoàn đã thực hiện tốt công tác phối hợp và gắn kết với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn để cùng tham gia, tổ chức các chương trình, hoạt động.

Sau hơn ba năm triển khai thực hiện mô hình “3 chủ động”, chất lượng hoạt động của các đoàn cơ sở trên toàn thành phố ngày được nâng cao. Cụ thể, theo kết quả đánh giá, xếp loại năm 2020, toàn thành phố có 23/23 đoàn cơ sở đạt đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào đoàn tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống, dần đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của đoàn cơ sở.