5 NGÀY TÌNH NGUYỆN TRONG NĂM – BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ TRONG KHỐI TRƯỜNG THPT

275

Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong ĐVTN, cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh.

Kết thúc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện tình nguyện hè 2021, cùng với các cơ sở Đoàn, Đoàn các trường THPT trên địa bàn thành phố Hội An đã tiến hành đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của các cá nhân, tập thể để có những đánh giá hình thức khen thưởng, động viên kịp thời với các Đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia tốt hoạt động Chiến dịch hè, đánh giá kết quả đoàn viên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm 2021.

Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên được Đoàn các trường thực hiện ngay từ đầu năm. 100% Đoàn trường học đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của các hoạt động, chiến dịch tình nguyện thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về mục đích và ý nghĩa của hoạt động tình nguyện cho đoàn viên, thanh niên. Mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 05 hoạt động tình nguyện như Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”, tham gia hỗ trợ chuẩn bị khu cách ly, tình nguyện tại chỗ…. Theo đó, 100% Đoàn trường THPT trên địa bàn thành phố đảm bảo có giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên, thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm 2021.

Một số hình ảnh tham gia hoạt động tình nguyện của ĐVTN khối Trường học: