Thành đoàn Hội An tổ chức nhiều hoạt động nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố

184

Năm 2021, tuy tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Thành đoàn Hội An cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động góp phần nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố. Có thể kể đến 01 số hoạt động như:

Phối hợp với phòng GD-ĐT thành phố tổ chức cuộc thi video clip “Giới thiệu cuốn sách em yêu” năm học 2020-2021

Phối hợp với Phòng VH-TT tổ chức cuộc thi video clip “Kể chuyện theo sách” hè năm 2021

Hay phối hợp với Thư viện Thanh Hóa tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2021

Thông qua các hoạt động nhằm đưa phong trào đọc sách trở thành thành nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam trong thời kỳ mới nói chung và giúp cho các em thanh thiếu niên đến với sách, hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu hội nhập; góp phần xây dựng xã hội học tập – một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.