Mô hình CLB Kỹ năng sống – Giúp các em thiếu nhi trên địa bàn dân cư chống đuối nước

275

Thời gian qua, các hoạt động dành cho thiếu niên nhi đồng đã được quan tâm tổ chức thường xuyên và có chiều sâu; nhiều phong trào mới đã ra đời thu hút đông đảo các em tham gia, góp phần tạo nên sự cân bằng trong hoạt động học tập, vui chơi và rèn luyện của các bạn nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết những hoạt động này các em được tham gia trong thời gian học tập tại nhà trường và một số hoạt động được tổ chức trong dịp hè. Vì vậy đòi hỏi những nhà quản lý – giáo dục thiếu nhi trên địa bàn dân cư phải quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em và xem đó là phương thức chủ yếu để hình thành hoạt động giáo dục thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid, hoạt động cho thiếu nhi tại khu dân cư gặp không ít khó khăn, khi không thể tập trung thiếu nhi sinh hoạt. Tuy nhiên, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố cũng đã thành lập CLB Kỹ năng sống, mô hình hoạt động cho thiếu nhi tại địa bàn khu dân cư. CLB gồm những thành viên có kỹ năng tập huấn về phòng chống đuối nước, sẽ triển khai tập huấn, dạy bơi miễn phí tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố.


Hiện nay đã thực hiện việc dạy bơi hàng tuần cho các em trên địa bàn các khối phố ở phường Thanh Hà từ tháng 05/2021 đến tháng 09/2021. Đã tiến hành tổ chức tại 5 khối phố trong phường cho hơn 100 em thiếu nhi trên địa bàn.

Các hồ bơi được CLB liên hệ với các chủ villa, homestay trên địa bàn phường để hỗ trợ miễn phí cho tất cả các em tham gia, qua đó dạy cho các em biết bơi, biết các kỹ năng phòng chống đuối nước. Hy vọng trong thời gian sắp đến, sẽ triển khai mô hình CLB Kỹ năng đi khắp các xã phường trên địa bàn thành phố.