Tuổi trẻ Hội An hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa năm 2021

521

Năm 2021 là năm mà tỉnh Quảng Nam nói chung, thành phố Hội An tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Các hoạt động chống rác thải nhựa diễn ra thường xuyên, đều khắp tạo sự lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa trong các tầng lớp nhân dân.

Ngày 12/11/2019, Thành ủy Hội An đã ban hành chỉ thị số 15 về về tăng cường kiểm soát, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân huỷ Theo đó, đến cuối năm 2019, 100% các cơ quan, đơn vị, trường học từ thành phố đến xã, phường không sử dụng các sản phẩm dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Phấn đấu giảm từ 13- 15% mỗi năm, để đến năm 2025 thành phố Hội An hoàn thành mục tiêu không phát thải nhựa sử dụng một lần.

Chính vì vậy, trong năm 2021, Thành đoàn Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào Chống rác Thải nhựa:

01. Bổ sung trang thiết bị cho 01 công trình thanh niên Khu vui chơi thiếu nhi bằng lốp xe tại xã Cẩm Kim, công trình này đã xây dựng cuối năm 2020.

02. Xây dựng 13 tuyến đường hoa từ lốp xe bỏ đi tại 13 xã, phường nhằm chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

 

03. Phối hợp với phòng GD-ĐT thành phố tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Hội An chung tay bảo vệ môi trường “Hành trình thứ hai của rác thải nhựa” năm học 2020-2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: thi Rung chuông vàng tìm hiểu về rác thải nhựa; thi trưng bày sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa; thi vẽ tranh với các chủ đề bảo vệ môi trường và sự nguy hại của rác thải nhựa


04. Các hoạt động phối hợp giữa Đoàn xã phường, Hội đồng đội xã phường với các liên đội về đổi pin, đổi rác thải nhựa lấy quà là cây xanh

05. Ra quân ngày Môi trường thế giới với các hoạt động đổi pin lấy cây xanh, phát túi giấy, túi sinh thái cho các tiểu thương tại chợ: