Đoàn trường CĐ CN-KT & Thủy lợi miền Trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học

205

Trường Cao đẳng CN-KT và Thủy lợi miền Trung là một trong 2 trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố, hàng năm cung cấp ra thị trường lao động nhiều ngành nghề khác nhau như kế toán, xây dựng, thủy lợi…

Với phương châm học đi đôi với hành, nghiên cứu khoa học phải ứng dụng được vào thực tiễn và công tác giảng dạy. Năm qua, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học như hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong các ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước và Quản lý đất đai. Học sinh sinh viên các ngành này được tham gia cùng thầy cô để biến các kiến thức đã học thành những kỹ năng nghề nghiệp quan trọng, phục vụ tốt công tác thực tế sau này.

Một số hoạt động hỗ trợ sinh viên của Đoàn trường:

Hỗ trợ sinh viên thực hành nghiên cứu phân tích mẫu nước

Tổ chức cho sinh viên lấy mẫu nước tại các địa phương trên địa bàn thành phố về phân tích