Hội An: Nhiều giải pháp, mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em

270

Trong năm 2021, Thành đoàn Hội An đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em. Trong năm học 2020-2021, Thành đoàn phối hợp với Phòng LĐTB&XH, phòng GD&ĐT thành phố ban hành Kế hoạch liên tịch số 15-KH/LT ngày 30/11/2020 về thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, trong đó có nhiều nội dung như: tổ chức ra mắt và sinh hoạt Hội đồng trẻ em năm học 2020-2021; thành lập và ra mắt CLB tư vấn, giúp đỡ trẻ em cấp thành phố; tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em 2016; tổ chức phát thanh măng non Quyền trẻ em… Các hoạt động đã góp phần phát huy quyền tham gia của trẻ em trong năm học 2020-2021.

Ngoài ra, nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/2021, Thành đoàn Hội An cũng đã phối hợp với Phòng LĐTB&XH thành phố tổ chức diễn đàn đối thoại trẻ em với lãnh đạo thành phố năm 2021. Dịp này, đại diện trẻ em các xã phường trên địa bàn thành phố đã tham gia phát biểu, bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em như quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, sân chơi cho trẻ em… Đại diện lãnh đạo thành phố và các ngành cũng đã lắng nghe và trả lời những vấn đề mà trẻ em thành phố đặt câu hỏi.

Các giải pháp, mô hình trên đã góp phần phát huy quyền tham gia của trẻ em trong thành phố.