Hội An: Kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021

151

Ngày 6/7, Đoàn kiểm tra Công tác Đoàn do đồng chí Hồ Khá – Bí thư Thành đoàn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021 các cơ sở Đoàn tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam thành phố.

Khuôn khổ lịch trình làm việc, từ ngày 06 đến 11/7, đoàn kiểm tra sẽ làm việc lần lượt với các cơ sở Đoàn . Trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2021 gắn với việc kiểm tra kết quả Công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021; hồ sơ sổ sách, công tác Đoàn vụ;…

Qua công tác kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 theo định hướng của Ban Thường vụ Thành đoàn; công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã cơ bản được đảm bảo, việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng đã được triển khai khai bằng các công trình, phần việc cụ thể; công tác phát triển đoàn viên được quan tâm triển khai thường xuyên, có hiệu quả; các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn trong 6 tháng đầu năm 2021 đã được triển khai kịp thời và đã có kết quả nhất định.