Hội An: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong đoàn viên thanh niên

280

Ban Thường vụ Thành đoàn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố đã chủ động, tích cực và tập trung thực hiện các nội dung đề ra đạt kết quả cao. Các mô hình mới được đúc kết qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2020…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2021 “Học tập về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn đã thông qua danh sách tuyên dương, khen thưởng của UBND thành phố và Ban Chấp hành Thành đoàn cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 3 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.

                                                                                                 THÀNH ĐOÀN HỘI AN