Hội An: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

290

Nhân Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) và 80 năm ngày Bác về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (1941-2021). Ban Thường vụ thành đoàn đã phát động đến các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố thực hiện các hoạt đồng chào mừng.

Đã chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn theo dõi livestream Tọa đàm Khát vọng Thanh xuân nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trên trang Tuổi trẻ Quảng Nam

Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai đến các cấp bộ Đoàn thực hiện công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Việc tổ chức tuyên truyền phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Ngoài ra, tại các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các chương trình nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) tiêu biểu:

Ra quân trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại trường THPT Trần Hưng Đạo với hơn 30 cây xanh

Tổ chức sinh hoạt xem phim tài liệu: 110 năm Ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)
 Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phòng chống Covid-19: