Đoàn trường THPT chuyên Lê Thánh tông phối hợp tổ chức các hoạt động phòng chống Covid-19

199

Nhằm góp phần cùng với toàn dân phòng chống dịch CV-19. Đoàn phường Thanh Hà phối hợp cùng với Đoàn trường Lê Thánh Tông tổ chức cấp phát miễn phí hơn 900 chiếc khẩu trang và hơn 1000 tờ rơi tuyên truyền tại 2 điểm Ngã ba chợ Thanh Hà và tại khối Trảng sỏi Phường Thanh Hà. Đồng thời tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh về cách phòng trách bệnh..