Tổ chức Hội thi tin học trẻ thành phố Hội An lần thứ XI, năm 2021

479

Ngày 02/6/2021, Thành đoàn và Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố phối hợp tổ chức Hội thi tin học trẻ thành phố lần thứ XI – năm 2021 với sự tham gia của hơn 80 thí sinh; đây là hội thi được tổ chức hàng năm nhằm tuyển chọn ra những bạn thí sinh chất lượng tham dự tin học trẻ cấp tỉnh.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội thi không thể tổ chức như vào tháng 4 hàng năm, thay vào đó, sau khi kết thúc năm học 2020-2021, thành phố mới tổ chức.

Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, đã chọn ra được 6 em xuất sắc nhất để tham gia Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 10/6/2021.

                                                                                                 THÀNH ĐOÀN HỘI AN