Tuổi trẻ Hội An tham gia tuyên truyền bầu cử

416

Góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố đã và đang tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền để đoàn viên thanh niên và người dân hiểu, thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, chủ động tham gia Ngày hội của toàn dân.

Với mục tiêu mỗi cán bộ, ĐVTN sẽ là một cử tri gương mẫu, tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử tại địa phương, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều cách làm sáng tạo, đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến các ĐVTN đủ tuổi, lần đầu tham gia bầu cử về quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc bỏ phiếu bầu đại biểu đại diện cho quyền lợi của nhân dân.

Các tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên thực hiện tích cực, nội dung tuyên truyền pháp luật bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy trình về giới thiệu người ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri; thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ liên tục được cập nhật, chia sẻ hàng ngày.

Bằng nhiều hình thức, các cơ sở Đoàn tại các địa phương đã lựa chọn những mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn như: Tổ chức tuyên truyền tiểu phẩm dân ca, tuyên truyền lưu động; tuyên truyền bằng clip trên mạng xã hội, tuyên truyền bằng pano; Phát bài tuyên truyền trên loa phát thanh địa phương; Phát tờ rơi và trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người dân, thông tin cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử; thành lập các đội thanh niên tình nguyện đến từng thôn, khối phố để tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân tham gia bầu cử.

Đặc biệt trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, hệ thống băng rôn, infographic, banner,… các Hội nghị, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, diễn đàn chia sẻ các thông tin chính thống về ngày bầu cử trên các trang mạng xã hội.

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang tới gần; bằng sự tích cực, chủ động, xung kích, tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, tham gia công tác chuẩn bị bầu cử sẽ góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                                                              THÀNH ĐOÀN HỘI AN