Hội đồng đội thành phố xây dựng Công trình khu vui chơi thiếu nhi tại tiểu học Bùi Chát

117

Chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021), Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố xây dựng Công trình măng non cấp thành phố Khu vui chơi trẻ em tại trường Tiểu học Bùi Chát.

Công trình được xây dựng từ những lốp xe đã bỏ đi, được các bạn ĐVTN thành phố thực hiện từ 26/3/2021 đến 18/5/2021


Công trình nhằm chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021) đã góp phần tạo sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố.