CLB Lý luận trẻ thành phố tổ chức sinh hoạt chủ đề “Trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội”

175

Thiết thực chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, CLB Lý luận trẻ thành phố tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội”.

Tham dự buổi sinh hoạt có đại diện các Đoàn cơ sở trực thuộc; các đồng chí thành viên trong CLB lý luận trẻ thành phố.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề “Trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trên mạng xã hội” các thành viên câu lạc bộ đã cùng tham gia thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề như: thực trạng về tình hình chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực địch trên không gian mạng; việc nhận diện, cảnh giác, các giải pháp và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay, nhất là thời điểm trước khi diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động của CLB có ý nghĩa thiết thực đối với việc định hướng tư tưởng cho thanh niên. Theo đó, trước tình hình chống phá của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên-những người thường xuyên tiếp cận nhanh chóng với nguồn thông tin trên các trang mạng xã hội cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cần nhận diện và cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, phản động, thù địch, nhất là trên không gian mạng để góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.