Hội đồng đội thành phố tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”

256

Ngày 27/4/2021, tại trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, tại chương trình thứ 02 về với Liên đội, Hội đồng đội thành phố tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2020-2021.


Hoạt động là nơi để các em chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về tình bạn đẹp, bạo lực học đường; Thông qua chương trình các em có thêm những kinh nghiệm sống quý báu, những kỹ năng cần thiết nhằm hạn chế và phòng tránh tình trạng bạo lực học đường; Giúp các em hiểu rõ thực trạng, nguyên nhân và tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường. Từ đó cùng ra sức ngăn chặn bạo lực học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng văn minh