Hội thi GV-TPT giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021

91

Nằm trong chương trình công tác Đội và phong trào TTN năm học 2020-2021, ngày 27/4/2021, Thành đoàn và phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội thi GV-TPT giỏi năm học 2020-2021


Với các nội dung thi đa dạng, thiết thực đã đánh giá được chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên làm tổng phụ trách Đội trên địa bàn thành phố. Nhiều đồng chí đã thể hiện được chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới, cũng như vai trò của người phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác hướng dẫn, dìu dắt chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao tặng danh hiệu tổng phụ trách giỏi cho 12 giáo viên, 6 giáo viên đạt loại khá và chọn 4 đồng chí dự thi Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh được tổ chức trong thời gian tới.