Hội An: 100% chi đoàn có tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 3 theo chủ điểm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

184

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo đó, BTV Thành đoàn đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở Đoàn hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

BTV Thành đoàn xem đây là đợt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng và tổ chức đợt thi đua đặc biệt đối với các khối thi đua; chính vì vậy tất cả các cơ sở Đoàn đã tham gia tích cực, đầy trách nhiệm. Điều đặc biệt, trong Tháng 3, nhiều chi đoàn trong thành phố đồng loạt hưởng ứng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Ban Thường vụ Thành đoàn cho biết, hoạt động sinh hoạt chi đoàn chuyên đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn.

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.