Hội đồng đội thành phố Hội An tổ chức Ngày hội trải nghiệm sáng tạo học đường năm học 2020-2021

228

Ngày 5/2/2021 tại trường Tiểu học Cẩm Phô, Hội đồng đội thành phố tổ chức Ngày hội trải nghiệm sáng tạo học đường năm học 2020-2021Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh về ý thức bảo vệ môi trường nói chung, nói không với rác thải nhựa nói riêng, hình thành thói quen không sử dụng túi ni lông, vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác, tái chế, tái sử dụng một số loại rác cơ bản. Góp phần tuyên truyền, vận động các em học sinh chung tay bảo vệ môi trường.