Hội đồng đội thành phố tổ chức tuyên truyền an toàn, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích

238

Ngày 25/1/2021, thực hiện chương trình thứ 02 về với Liên Đội, Hội đồng đội thành phố Hội An tổ chức tuyên truyền an toàn, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng với hơn 100 em thiếu nhi trên địa bàn thành phố tham gia


Hoạt động nhằm làm giảm thiểu tình trạng đuối nước, có các kĩ năng sống sót trong môi trường nước; tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn cho trẻ em, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do tai nạn thương tích, trong đó đặc biệt do đuối nước gây ra.