Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp gắn với chương trình Ocop năm 2021

85
Nằm trong chuỗi các hoạt động 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (26/3/1931-26/3/2021), Thành đoàn phối hợp với phòng Kinh tế thành phố tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp gắn với chương trình Ocop giai đoạn 2021-2025 tại phường Sơn Phong.

Tại diễn đàn, các bạn ĐVTN đã được nghe báo cáo viên báo cáo các nội dung của chương trình Ocop, các bạn ĐVTN tập trung thảo luận các vấn đề như: vai trò của thanh niên trong tham gia thực tiễn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); cách thức xây dựng mô hình OCOP, quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng thương hiệu và đăng ký công nhận OCOP cho sản phẩm; cách thức tiêu thụ sản phẩm này trên thị trường.

Các bạn ĐVTN được giới thiệu các sản phẩm đã đạt Ocop trong năm 2020 địa phương Sơn Phong, gồm có 02 sản phẩm Ocop: 1 sản phẩm sợi mì, cao lầu Tô Văn Bình đạt 3* và 01 sản phẩm lồng đèn Hoa Nam đang được Tỉnh đề nghị trung ương công nhận 5*
Thông qua diễn đàn, góp phần khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác trong lực lượng đoàn viên thanh niên, từ đó có tác dụng lan toả và nhân rộng hơn nữa các mô hình trên địa bàn Phường đồng thời hỗ trợ thanh niên tiếp cận với chương trình OCOP để lập nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp